Undersökningar och analyser för smarta beslut.

Mantap Global Research är ett svenskt oberoende undersökningsföretag som har tillgång till över 760 000 panelmedlemmar i Sverige och 100 miljoner människor i mer än 150 länder.

Vårt fokus är digitala, kvantitativa undersökningar och är vi specialister på bl.a. varumärkesundersökningar och marknadsundersökningar.

Undersökningar och analyser
för smarta beslut.

Mantap Global Research är ett svenskt oberoende undersökningsföretag som har tillgång till över 760 000 panelmedlemmar i Sverige och 100 miljoner människor i mer än 150 länder.

Vårt fokus är digitala, kvantitativa undersökningar och är vi specialister på bl.a. varumärkesundersökningar och marknadsundersökningar.

Marknadsundersökningar och analyser för smarta beslutsunderlag

760 000 panelmedlemmar i Sverige. 100 miljoner människor i 150 länder.
KONTAKTA OSS

VÄLKOMMEN TILL MANTAP GLOBAL RESEARCH

Mantap Global Research hjälper varumärken att bättre förstå och navigera sin omvärld genom att leverera insikter som informerar. Hur uppfattas ert varumärke, vad tycker egentligen era kunder och hur nöjda är era medarbetare? Dessa är frågor som vi dagligen ger svar på. Allt för att underlätta ert beslutsfattande.

VÄLKOMMEN TILL MANTAP GLOBAL RESEARCH

Mantap Global hjälper varumärken att bättre förstå och navigera sin omvärld genom att leverera insikter som informerar. Hur uppfattas ert varumärke, vad tycker egentligen era kunder och hur nöjda är era medarbetare? Dessa är frågor som vi dagligen ger svar på. Allt för att underlätta kundens beslutsfattande.

MANTAP GLOBAL RESEARCH HJÄLPER ÅRLIGEN ÖVER 100 FÖRETAG MED UNDERSÖKNINGAR.

VÅRA TJÄNSTER

Varumärkesundersökning

Hur många känner till ert varumärke och vilken attityd har man till varumärket?

 

Kundundersökning

Få en djupare förståelse för hur kundrelationen ser ut, hur nöjda & lönsamma kunder bibehålls, samt vilka faktorer som ligger bakom missnöjda kunder.

Marknadsundersökning

Med hjälp av Mantap Globals marknadsundersökningar så kan ni kartlägga hur er bransch ser ut idag och hur den kan komma att se ut imorgon.

Design- och produktundersökning

Få en bättre bild av hur era produkter, koncept eller design uppfattas av er målgrupp. Detta kan genomföras före, under eller efter en lansering.

Omnibusundersökning

Med undersökningsstart varje tisdag och torsdag i Sverige, Norge, Danmark och Finland genomförs Mantap Global:s omnibusundersökningar.

Influencerundersökning

Få en ökad insikt och kunskap om målgruppens kännedom och inställning till de olika influencers/varumärkesambassadörer ni har  eller överväger.

Enkelt. Snabbt.

Tillsammans.

Trots att vi är verksamma i en värld fylld med grafer och procent så
är den absolut viktigaste och mest intressanta delen våra kundrelationer.
Här kan ni läsa mer om vår filosofi och oss på Mantap

Enkelt. Snabbt.

Tillsammans.

Trots att vi är verksamma i en värld fylld med grafer och procent så
är den absolut viktigaste och mest intressanta delen våra kundrelationer.
Här kan ni läsa mer om vår filosofi och oss på Mantap