201408271409140184XV71hEV9201406261403769420RsVJbyvb

Varumärkesundersökning

Marknadsundersökningar

Ett oberoende analys- och undersökningsföretag

Mantap Global är ett oberoende analys- och undersökningsföretag.
Vi äger och rekryterar nya undersökningspaneler. Vi genomför och analyserar kundundersökningar, marknadsundersökningar och varumärkesundersökningar.