Marknadsundersökningar och analyser för smarta beslutsunderlag

Mantap Global är ett undersökningsföretag som har tillgång till över 460 000 panelmedlemmar i Sverige och 100 miljoner människor i mer än 150 länder.

Marknadsundersökningar och analyser för smarta beslutsunderlag

460 000 panelmedlemmar i Sverige. 100 miljoner människor i 150 länder.
KONTAKTA OSS

Mantap Global

Mantap Global hjälper varumärken att bättre förstå och navigera sin omvärld genom att leverera insikter som informerar och underlättar ert beslutsfattande. Hur uppfattas ert varumärke, vad tycker egentligen era kunder och hur nöjda är era medarbetare? Dessa är frågor som vi dagligen ger svar på.

Mantap Global

Mantap Global hjälper varumärken att bättre förstå och navigera sin omvärld genom att leverera insikter som informerar och underlättar ert beslutsfattande. Hur uppfattas ert varumärke, vad tycker egentligen era kunder och hur nöjda är era medarbetare? Dessa är frågor som vi dagligen ger svar på.

Våra tjänster

Våra tjänster

Varumärkesundersökning

Hur många känner till ert varumärke och vilken attityd har man till varumärket?

 

Kundundersökning

Få en djupare förståelse för hur kundrelationen ser ut, hur nöjda & lönsamma kunder bibehålls, samt vilka faktorer som ligger bakom missnöjda kunder.

Marknadsundersökning

Med hjälp av Mantap Globals marknadsundersökningar så kan ni kartlägga hur er bransch ser ut idag och hur den kan komma att se ut imorgon.

Design- och produktundersökning

Få en bättre bild av hur era produkter, koncept eller design uppfattas av er målgrupp. Detta kan genomföras före, under eller efter en lansering.

Medarbetarundersökning

Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Era medarbetare sitter på insikter om företaget som bäst kommer fram vid medarbetarundersökningar.

Influencerundersökning

Få en ökad insikt och kunskap om målgruppens kännedom och inställning till de olika influencers/varumärkesambassadörer ni har  eller överväger.

Snabba svar (Nyhet)

Många gånger vill man ha detaljrika och insiktsfulla undersökningar, men ibland behöver man bara ett snabbt svar på en brinnande fråga. Mantap Globals snabba svar ger dig resultat inom 48 timmar.

Till en rikstäckande och bred målgrupp kan du ställa en eller flera frågor. Mantap Global hjälper till under hela projektets gång, från rådgivning av frågeformuleringar till tolkning och analys av resultatet.

Snabba svar är det perfekta verktyget för snabba beslutsunderlag och insikter om allmänhetens åsikter, attityd och beteenden.

Snabba svar (Nyhet)

Många gånger vill man ha detaljrika och insiktsfulla undersökningar, men ibland behöver man bara ett snabbt svar på en brinnande fråga. Mantap Globals snabba svar ger dig resultat inom 48 timmar.

Till en rikstäckande och bred målgrupp kan du ställa en eller flera frågor. Mantap Global hjälper till under hela projektets gång, från rådgivning av frågeformuleringar till tolkning och analys av resultatet.

Snabba svar är det perfekta verktyget för snabba beslutsunderlag och insikter om allmänhetens åsikter, attityd och beteenden.

Ett urval av våra kunder