Influencer- & ambassadörsundersökning

Mantap Globals influencer- & ambassadörsundersökning leder till en ökad insikt och kunskap om målgruppens kännedom och inställning till olika influencers/ambassadörer.

Vi kan även mäta effekten av ett samarbete med en influencer eller varumärkesambassadör.

Resultatet av undersökningen leder till att förenkla och underlätta beslutsfattande i ert företag genom att vi analyserar fakta enligt en välbeprövad metodik. Informationen kan ligga till grund för framtagandet av åtgärder för att stärka varumärket och för att vinna ytterligare marknadsandelar.

Vi skräddarsyr frågeformulär, datainsamlings- och urvalsmetod efter ert behov.

Kontakta oss så berättar vi mer.