Ydelser

Varemærkeanalyse & Varemærkeundersøgelse


Hvad er en markedsundersøgelse? 
En markedsundersøgelse fungerer som en informationskilde, hvor information indsamles og analyseres for at give svar på et markedsføringsproblem eller en mulighed. Markedsundersøgelsen fungerer ofte som et beslutningsgrundlag for firmaer og organisationer. Der findes en række forskellige typer af undersøgelser og undersøgelsesmetoder.

Mantap Global kan hjælpe igennem hele markedsundersøgelsen. 
Udgangspunktet i vores undersøgelser er altid kundens informationsbehov.
Vi behersker flere dataindsamlingsteknikker såsom webbasserede spørgeskemaer, omnibusundersøgelser, undersøgelser via sociale medier og mobiltelefon.

Mantap Global hjælper med at vælge den undersøgelsesmetode, som er bedst egnet til opgaven. Vi udfører udvælgelsesprocessen, vi hjælper med at udvikle et spørgeskema, som dækker kundens behov, og vi gennemfører en effektiv dataindsamling. Vi leverer en tydelig resultatrapport og hjælper med at tolke og analysere resultatet, hvilket fører til indsigtsfulde beslutninger.