Datainsamling via

- Webbenkäter

- Panelundersökningar

- Telefonintervjuer


Mantap Global samlar in svar på marknadsundersökningar.
Vi genomför webbenkäter, telefonintervjuer och panelundersökningar. 

Vi äger och rekryterar nya undersökningspaneler. 
Festivalbarometern
Föreningsliv
- Mina Åsikter
Travsport & Betting
Östergötland Påverkar
- Danske udtalelser
- Norske meninger
- Suomeksi mielipiteitä

Vi har tillgång till över 644 000 panelmedlemmar i Sverige.

40 miljoner människor i 80 länder.


Panelerna infriar ESOMAR:s(European Society for Opinion and Marketing Research) riktlinjer och internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.

Kontakta oss