Köp- och Resvanor efter Covid19

Vi har undersökt köpbeteende, mat- och resvanor efter Covid19. 4156 personer i Sverige, Danmark, Norge och Finland har deltagit i undersökningen.

Köp- och Resvanor efter Covid19

Vi har undersökt köpbeteende, mat- och revanor efter Covid19. 4156 personer i Sverige, Danmark, Norge och Finland
TA DEL AV RAPPORTEN

Köp- och Resvanor efter Covid19

COVID-19 kändes först som något vi alla hade sett förut, ett litet och ofarligt virus som existerade någonstans långt borta. Det förändrades över bara några veckor och helt plötsligt stod hela världen inför en av de största utmaningarna på mycket länge. Nu kändes det helt plötsligt som något helt nytt, något som vi aldrig stött på tidigare, vi var helt oförberedda.

Historiskt sett finns det en sak som pandemier alltid fört med sig och det är förändring. Dagens samhällsstruktur, både på makro och mikronivå är till stor del formad av tidigare pandemier. Offentlig sjukvård, avloppssystem, statlig övervakning och hälsostandarder är bara några saker som utvecklats som ett svar på tidigare pandemier.

Hur kommer COVID-19 att förändra vårt samhälle?

I denna undersökning har vi tittat på tre olika områden:
1. Köpbeteende
2. Matvanor/uteliv
3. Efterfrågan av specifika produktkategorier

Vår förhoppning är att ge svar på några av alla de frågor som ni säkerligen har just nu. I allra bästa fall kanske det t.o.m. finns något i undersökningen som kan användas för att vända denna situation till något positivt.

Exempel på några av de slutsatser vi tagit fram:

Ökning av online handel i alla Nordiska länder. I alla 4 länder kommer många i större utsträckning handla mer online efter COVID-19.

”Support yourlocal” rörelsen är här för att stanna. Vi kommer se en kraftig ökning av människor som köper lokalproducerade varor/produkter/tjänster i alla 4 länder.

Caféer och fik klarar sig bäst. Av alla etablissemang så tror vi caféer och fik att påverkas minst efter COVID-19. I Finland så ser vi till och med en liten ökning av besök.

En större del av inkomsten kommer att sparas/placeras. Många kommer ha insett vikten av att ha en buffert att ta av, antingen för att de redan hade det och klarade sig bra eller för att de inte hade det och nu inser att det är något man bör ha.

Många kommer försöka sluta med tobak, framförallt rökare. Att rökare tillhör en riskgrupp verkar de allra flesta ha uppmärksammat och vi ser också att tobak är en produktkategori som kommer känna av effekterna av COVID-19.

Metod: Kvantitativ datainsamling via webbintervjuer till ett slumpmässigt riksrepresentativt urval på ålder, kön och region.

Antal intervjuer: 4156 stycken totalt. (1020 intervjuer i Sverige, 1026 intervjuer i Danmark, 1073 intervjuer i Norge och 1037 intervjuer i Finland).

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?