Kundundersökning

9 saker som kan mätas i en kundundersökning.
I kundundersökningar så kan saker som bytesbeteende, efterfrågan, inköpsbeteende, kvalitet, kundlojalitet, pris, relationer, vanor och tillfredsställelse mätas.

Mantap Globals kundundersökningar ger er en djupare förståelse för hur kundrelationen ser ut, hur nöjda och lönsamma kunder kan bibehållas, samt vilka faktorer som ligger bakom era missnöjda kunder.

Vi utgår alltid ifrån era behov och utmaningar för att kunna säkerställa att undersökningen ger er svar på det ni behöver veta för att bättre förstå era kunder.

Mantap Global kan hjälpa Er i hela processen med kundundersökningen.
Från att utforma frågor - till val av datainsamlingsteknik - till urvalsmetod – till analys, tolkning och rapportpresentation. 
Vi använder oss av metoderna Net Promoter Score (NPS) och Nöjd Kund Index (NKI).

Vill ni veta mer om Mantap Globals kundundersökningar?
Kontakta oss så berättar vi mer. 

Ett urval av våra kunder: Visit Stockholm, Bråvalla Festival, Sveriges Läkarförbund, Skandinaviska Enskilda Banken, Länsförsäkringar, Elite Hotels, Koneo m.fl.

Kontakta oss