Kundundersökning

Få en djupare förståelse för hur kundrelationen ser ut, hur nöjda och lönsamma kunder kan bibehållas, samt vilka faktorer som ligger bakom era missnöjda kunder

Kundundersökning

Få en djupare förståelse för hur kundrelationen ser ut, hur nöjda och lönsamma kunder kan bibehållas, samt vilka faktorer som ligger bakom era missnöjda kunder
KONTAKTA OSS

Hur Mantap Globals kundundersökning kan hjälpa er

Mantap Globals kundundersökningar ger er en djupare förståelse för hur kundrelationen ser ut, hur nöjda och lönsamma kunder kan bibehållas, samt vilka faktorer som ligger bakom era missnöjda kunder.

Bland annat undersöker vi:

  • Bytesbeteende
  • Efterfrågan
  • Inköpsbeteende
  • Kvalitet
  • Kundlojalitet
  • Pris
  • Relationer
  • Vanor och tillfredsställelse

Vi utgår alltid ifrån era behov och utmaningar för att kunna säkerställa att undersökningen ger er svar på det ni behöver veta för att bättre förstå era kunder.

Mantap Global kan hjälpa Er i hela processen med kundundersökningen. Från att utforma frågor – till val av datainsamlingsteknik – till urvalsmetod – till analys, tolkning och rapportpresentation.

Vi använder oss av metoderna Net Promoter Score (NPS) och Nöjd Kund Index (NKI).

Vill ni veta mer om Mantap Globals kundundersökningar? Kontakta oss så berättar vi mer.

Ett urval av våra kunder: Visit Stockholm, Bråvalla Festival, Sveriges Läkarförbund, Skandinaviska Enskilda Banken, Länsförsäkringar, Elite Hotels, Koneo m.fl.

 

Besökarundersökning

Mantap Globals besökarundersökningar syftar till att ge er relevanta insikter kring hur era besökare upplevt evenemanget, vad dem upplever var bra samt vad som kan förbättras.

Upplevelseindustrin fortsätter att växa vilket betyder att konkurrensen hårdnar. Det för med sig nya utmaningar och krav på arrangörerna. För att fortsätta leverera upplevelser som uppfyller besökarnas krav är det av yttersta vikt att hålla sig uppdaterad kring vad besökarna tyckte var bra respektive vad som kan bli bättre.

Genom att använda er av Mantap Globals besökarundersökning kan ni säkerställa att era evenemang utvecklas kontinuerligt och i den riktning som besökarna önskar.

Svenskt Festivalindex

NYHET – Svenskt Festivalindex 2019 finns nu tillgänlig för alla, du kan ladda ner rapporten i PDF format här.

Vill du veta mer?

Petter Isaksson
Sales Manager Sweden & Norway

Vill du veta mer?

Petter Isaksson
Sales Manager Sweden & Norway