Marknadsundersökning

Utforska potentialen av ett nytt affärsområde, ett nytt marknadssegment eller breddning av ett befintligt produktsortiment

Marknadsundersökning

Utforska potentialen av ett nytt affärsområde, marknadssegment eller breddning av befintligt produktsortiment
KONTAKTA OSS

Mantap Globals marknadsundersökning

En marknadsundersökning kan innefatta allt från kartläggningar av marknaden till undersökningar och analyser kring efterfrågan av produkter och tjänster.

Egenskaper som kan studeras är demografiska och socioekonomiska variabler, förväntningar, medvetenhet, kunskap, attityder, motivation, intentioner, livsstilsvariabler och beteende med mera.

Varför ska man genomföra en marknadsundersökning?

Med hjälp av Mantap Globals marknadsundersökningar så kan ni kartlägga hur er bransch ser ut idag och hur den kan komma att se ut imorgon.

Våra undersökningar kan användas för många olika ändamål. Det kan handla om att utforska potentialen av ett nytt affärsområde, ett nytt marknadssegment eller breddning av ett befintligt produktsortiment.

Det är naturligtvis ert behov som styr.

Mantap Global kan hjälpa er i hela processen med marknadsundersökningen.

Vi kan hjälpa er med allt från utformning av frågor, insamling av svar, analys och rapportpresentation.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?