Omnibusundersökning som beslutsunderlag

Med undersökningsstart varje tisdag och torsdag i Sverige, Norge, Danmark och Finland genomför vi på Mantap Global Research omnibusundersökningar.

Omnibusundersökning

Med undersökningsstart varje tisdag och torsdag i Sverige, Norge, Danmark och Finland genomförs Mantap Global:s omnibusundersökningar.

Omnibusundersökningar är perfekt som beslutsunderlag. Med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i respektive land så kan ni på ett kostnadseffektivt sätt ställa era frågor.

Vi erbjuder:

 • Konsultation av frågeformulär
 • Programmering av undersökningsenkät
 • Insamling av svar
 • Analys av insamlade svar
 • Rapportskrivning
 • Presentation

Rapportens innehåll:

 • Slutsatser
 • Frekvenstabeller och diagram i PDF-format och/eller Powerpoint
 • Tolkning och analyser av undersökningsresultatet
 • Medelvärden, bakgrundsvariabler och bortfall
 • Analys av orsakssamband mellan olika variabler
 • Korstabuleringar och brytningar av resultatet
 • Statistisk signifikans beräknad efter en standardkonfidensnivå på 95%

Få svar på era frågor? Kontakta oss

Vill du veta mer?

Petter Isaksson
Sales Manager Sweden & Norway

Vill du veta mer?

Petter Isaksson
Sales Manager Sweden & Norway