Design- och produktundersökning

Få en bättre bild av hur era produkter, koncept eller design uppfattas av er målgrupp

Design- och produktundersökning

Få en bättre bild av hur era produkter, koncept eller design uppfattas av er målgrupp
KONTAKTA OSS

Mantap Globals design- och produktundersökning

Mantap Globals design- och produktundersökningar syftar till att ge er en bild av hur era produkter, koncept eller design uppfattas av er målgrupp. Detta kan genomföras före, under eller efter en lansering.

Tjänsten är i första hand ett verktyg för att undvika en misslyckad lansering, men den ger också värdefull information om hur produkten genom små förändringar kan göras bättre. Undersökningen kan genomföras vid tillexempel nya koncept för namn, A/B-testing, ny design och nya förpackningar.

Vi hjälper er att definiera målgruppen, utforma relevanta frågor, genomföra undersökningen samt analysera och presentera resultaten.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?