Mantap Globals tjänster

Våra marknadsanalyser är anpassade för ert behov. Det perfekta verktyget för ett faktabaserat underlag som gör det enkelt att fatta rätt beslut i organisationen.

Mantap Globals tjänster

Våra marknadsanalyser är anpassade för ert behov. Det perfekta verktyget för ett faktabaserat underlag som gör det enkelt att fatta rätt beslut i organisationen.
KONTAKTA OSS

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning fungerar som en informationskälla där informationen samlats in och analyserats för att ge svar på ett marknadsföringsproblem eller en möjlighet. Marknadsundersökningen fungerar ofta som ett beslutsunderlag för företag och organisationer.
Det finns en rad olika typer av undersökningar och undersökningsmetoder.

Mantap Global kan hjälpa er i hela processen med marknadsundersökningen.
Utgångspunkten i våra undersökningar är alltid ert informationsbehov. Därefter skräddarsyr vi en undersökningsplan.

Vi behärskar flertalet datainsamlingstekniker såsom webbenkäter, omnibusundersökningar, postala enkätundersökningar, påstana intervjuer, undersökningar via sociala medier, communitys och mobilen.

Mantap Global hjälper till att välja den undersökningsmetod som är bäst lämpad för uppdraget, vi utför urvalsprocessen, vi hjälper till med framtagningen av ett frågeformulär som täcker era behov och vi genomför en effektiv datainsamling. Vi levererar en tydlig resultatrapport och hjälper till att tolka och analysera resultatet vilket leder till insiktsfulla beslut.

Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning fungerar som en informationskälla där informationen samlats in och analyserats för att ge svar på ett marknadsföringsproblem eller en möjlighet. Marknadsundersökningen fungerar ofta som ett beslutsunderlag för företag och organisationer.
Det finns en rad olika typer av undersökningar och undersökningsmetoder.

Mantap Global kan hjälpa er i hela processen med marknadsundersökningen.
Utgångspunkten i våra undersökningar är alltid ert informationsbehov. Därefter skräddarsyr vi en undersökningsplan.

Vi behärskar flertalet datainsamlingstekniker såsom webbenkäter, omnibusundersökningar, postala enkätundersökningar, påstana intervjuer, undersökningar via sociala medier, communitys och mobilen.

Mantap Global hjälper till att välja den undersökningsmetod som är bäst lämpad för uppdraget, vi utför urvalsprocessen, vi hjälper till med framtagningen av ett frågeformulär som täcker era behov och vi genomför en effektiv datainsamling. Vi levererar en tydlig resultatrapport och hjälper till att tolka och analysera resultatet vilket leder till insiktsfulla beslut.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?