Varumärkesundersökning

Vi mäter varumärkeskännedom och attityder kring varumärket i förhållande till era konkurrenter.

Varumärkesundersökning

Vi mäter varumärkeskännedom och attityder kring varumärket i förhållande till era konkurrenter.
KONTAKTA OSS

Hur många känner till Ert varumärke och vilken attityd har man till varumärket?

Mantap Globals varumärkesmätning ger en helhetsbild av ert varumärke. Vi mäter kännedom samt hur varumärket uppfattas i relation till era konkurrenter.

En varumärkesundersökning ger svar på vilken varumärkeskännedom Er målgrupp har om varumärket. Vi mäter både spontan kännedom samt en hjälpt varumärkeskännedom. Vidare så undersöker vi vilka värderingar och associationer människor har till ert varumärke, reklamerinran samt hur varumärket utvecklas över tid genom vårt varumärkesindex.

Rapporten innehåller

  • Företagens varumärkeskännedom
  • Jämförelse mellan samtliga varumärken som ingår i branschen.
  • Varumärkeskännedom (Top-of-mind)
  • Konsument-preferenser
  • Medievanor, köpvanor och köpbeteende

Metodiken, resultatberäkningen och frågestrukturen är identisk för samtliga produktområden vilket gör det möjligt att jämföra varumärken även mellan de olika produktområdena.

Vill du veta mer?

Petter Isaksson
Sales Manager Sweden & Norway

Vill du veta mer?

Petter Isaksson
Sales Manager Sweden & Norway